Portfolio retuschHär kan ni se exempel på före och efter retuschen

Fotografering i studio och därefter en genomgående skönhetsretusch samt översyn av kläder och hår.

Fotografering i befintlig miljö, därefter har byggt upp en ny miljö av fotomaterial samt finputsat bilen.